پروژه های جدید

همه آگهی ها

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 179,950
 • 2+1
 • 100 m2
برای فروش - مسکن 599,990
 • 4+1
 • 658 m2
برای فروش - مسکن 175,000
 • 2+1
 • 70 m2
Lefke, Lefke KİBRİS LEFKEDE LUXURY WELLNESS 1+0 STUDİO DAİRELER DENİZE SIFIR MARİNA PROJELİ ! G BLOCK
  Video
برای فروش - مسکن 77,190
 • 1+0
 • 35 m2
برای فروش - مسکن 305,000
 • 2+1
 • 137 m2
برای فروش - مسکن 640,000
 • 3+1
 • 300 m2
برای فروش - مسکن 319,000
 • 2+1
 • 143 m2
Lefke, Lefke KİBRİS LEFKEDE LUXURY WELLNESS 1+1 DAİRELER DENİZE SIFIR MARİNA PROJELİ ! F-BLOCK
  Video
برای فروش - مسکن 92,500
 • 1+1
 • 56 m2
Lefke, Lefke KİBRİS LEFKEDE LUXURY AQUA'DA 1+1 DAİRE / BLOCK A
  Video
برای فروش - مسکن 81,000
 • 1+1
 • 83 m2
برای فروش - مسکن 190,000
 • 2+1
 • 85 m2
Lefke, Lefke KİBRİS LEFKEDE LUXURY AQUA'DA 1+0 STUDİO DAİRE / BLOCK A
  Video
برای فروش - مسکن 65,000
 • 1+0
 • 37 m2
برای فروش - مسکن 119,000
 • 1+0
 • 49 m2
همه آگهی ها